• youtube
  • facebook

Hải Dương: Cải tạo cảnh quan đôi bờ sông Hương phục vụ du lịch sinh thái

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu sớm triển khai các hạng mục trong quy hoạch; có phương án cải tạo cảnh quan, xây dựng các bến thuyền để nơi đây thực sự là điểm đến ấn tượng, hấp dẫn.

Sáng 4.5, các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đi kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình "Hạ tầng du lịch sinh thái sông Hương" và làm việc tại thôn Hoàng Xá, xã Quyết Thắng (Thanh Hà) là nơi đang có khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của mô hình thôn đông dân cư. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng du lịch sinh thái sông Hương

Cùng dự làm việc có một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Sau khi đi khảo sát thực địa, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình "Hạ tầng du lịch sinh thái sông Hương", đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu huyện Thanh Hà, ngành văn hóa cần sớm triển khai các hạng mục trong quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt; có phương án cải tạo cảnh quan đôi bờ sông Hương phục vụ du lịch sinh thái, xây dựng các bến thuyền để nơi đây thực sự là điểm đến ấn tượng, hấp dẫn.

Ngoài cây vải thiều, huyện Thanh Hà cần trồng thêm các loại cây trái khác nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch địa phương, tạo dấu ấn với du khách. Làm tốt hơn nữa công tác quảng bá, giới thiệu tiềm năng sông Hương nhằm thu hút các nhà đầu tư đến với đất Thanh Hà.   

Nghe báo cáo về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của mô hình thôn có đông dân cư của thôn Hoàng Xá (xã Quyết Thắng), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển ủng hộ nguyện vọng chia tách thôn của cán bộ và nhân dân địa phương. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển làm việc với cán bộ thôn Hoàng Xá

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển làm việc với cán bộ thôn Hoàng Xá

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các bước tiến hành thủ tục chia tách phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với chủ trương sắp xếp địa giới hành chính theo đề án của tỉnh cũng như quy định của Trung ương. Việc chia tách phải bảo đảm ổn định tình hình địa phương, tạo sự thuận lợi, chặt chẽ trong quản lý và có sự đồng thuận, nhất trí cao của cán bộ, các tầng lớp nhân dân. Cùng với việc chia tách thôn, cần quan tâm gìn giữ những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống lâu đời của thôn Hoàng Xá xưa. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, thời gian tới, UBND tỉnh cần nghiên cứu, rà soát các thôn lớn gặp khó khăn, vướng mắc trong hoạt động, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để có chỉ đạo chung. Khi có chủ trương chia tách các thôn đông dân cư, các cơ quan chức năng cần nghiêm túc thực hiện, đáp ứng yêu cầu thực tế và nhu cầu, nguyện vọng của cán bộ, nhân dân địa phương. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu xây dựng mô hình mỗi chi bộ quản lý một địa bàn thôn, khu dân cư tránh tình trạng có thôn, khu dân cư tồn tại nhiều chi bộ gây bất cập như hiện nay... 

Thôn Hoàng Xá hiện có 2.609 gia đình, 8.046 nhân khẩu (tương đương với quy mô của một xã), chia thành 7 xóm, hoạt động theo quy chế thôn, khu dân cư do UBND tỉnh ban hành. Thôn có 3 chi bộ nên việc lãnh đạo triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm an ninh trật tự địa phương gặp khó khăn. Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận, trưởng thôn không đảm trách được vai trò do địa bàn quá rộng.

Cơ sở vật chất của thôn không đáp ứng được yêu cầu sinh hoạt, hội họp của Đảng, đoàn thể và nhân dân. Do thiếu bộ máy quản lý, điều hành chung nên nhiều năm nay Hoàng Xá không thực hiện được chủ trương xây dựng làng văn hóa, quy ước, hương ước, xây dựng làng an toàn về an ninh trật tự...

Từ những khó khăn, vướng mắc trên, UBND xã Quyết Thắng đã xây dựng đề án chia tách thôn Hoàng Xá thành 3 thôn mới với tên gọi Hoàng Xá 1, Hoàng Xá 2 và Hoàng Xá 3. Đề án đã được hơn 79% số cử tri trên địa bàn thôn Hoàng Xá đồng tình ủng hộ.

create

NGỌC HÙNG / baohaiduong.vn