• youtube
  • facebook

Nhiều du khách không biết chùa Thanh Mai có bảo vật quốc gia

Chùa Thanh Mai ở xã Hoàng Hoa Thám (Chí Linh) được xây dựng từ thời Trần (khoảng năm 1329).

Năm 1992, chùa được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia.

Chùa còn giữ được nhiều hiện vật quý. Trong đó, Thanh Mai Viên Thông tháp bi (ảnh) được công nhận là bảo vật quốc gia. Tuy nhiên, trước nhà bia không có biển tên, bảng giới thiệu về giá trị lịch sử, ý nghĩa các tấm bia. Vì vậy nhiều du khách tới đây không hề biết nhà chùa có bảo vật quốc gia, càng chưa hiểu hết giá trị của tấm bia này.

Ngoài ra, trước cửa chùa luôn dựng sẵn một khung nhà bằng sắt, làm xấu cảnh quan.

create

HÀ ĐAN (Chí Linh) / baohaiduong.vn