• youtube
  • facebook

Gia Lộc đón nhận Huân chương Lao động hạng ba

Năm 2018, huyện Gia Lộc tập trung chỉ đạo tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động hạng ba cho cán bộ và nhân dân huyện Gia Lộc

Sáng 24/1, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Gia Lộc tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phong trào thi đua năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba. Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tới dự.

Năm 2018, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Gia Lộc tập trung chỉ đạo tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Phấn đấu có trên 75% số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh. Các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị gắn với việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Năm 2017, các cấp ủy ở Gia Lộc đã đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng, MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong sạch, vững mạnh. Toàn huyện có 36 tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, đạt 76,6%.

Các cấp chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Năm 2017, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 9,7%, cao hơn mức bình quân của tỉnh...

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động hạng ba cho cán bộ và nhân dân huyện Gia Lộc; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Lê Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. 

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho UBND xã Đoàn Thượng; tặng bằng khen cho 4 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2017 và công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 8 đơn vị.

create

Thanh Hoa / Baohaiduong.vn