• youtube
  • facebook

Xây dựng nông thôn mới ở Hải Dương, cuộc sống người dân đổi thay

Huyện Kinh Môn, địa phương đầu tiên về đích nông thôn mới của tỉnh Hải Dương và về đích trước 3 năm, giúp thay đổi cuộc sống của người dân.

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của chính phủ cần sự đồng lòng của người dân và chính quyền địa phương. Thực hiện nông thôn mới, người dân được tham gia, giám sát, thi công các công trình cụ thể.

Chính người dân là đối tượng chính được thụ hưởng các thành quả sau này. Huyện Kinh Môn, địa phương đầu tiên về đích nông thôn mới của tỉnh Hải Dương và về đích trước 3 năm theo mục tiêu phấn đấu, qua đó giúp thay đổi cuộc sống của người dân nơi đây.

Vụ Đông năm trước, gia đình ông Nguyễn Thanh Bình ở xóm 14 xã Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương trồng 1,2 mẫu hành, thu nhập được trên 400 triệu/ha. Vụ trồng năm nay, ông quyết định sử dụng chế phẩm sinh học của Viện Sinh học, Viện Nông nghiệp, theo mô hình sản xuất hữu cơ, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Dự án sản xuất hữu cơ do huyện Kinh Môn, Hải Dương phối hợp với Việt Nông nghiệp Việt Nam thực hiện nhằm hỗ trợ người dân tăng năng suất và giá trị cây trồng, góp phần tăng thu nhập của người dân trên địa bàn. Từ năm 2011 đến nay, địa phương này đã đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, trong đó có gần 700 tỷ đồng từ vốn ngân sách Nhà nước, còn lại chủ yếu là vốn tín dụng và nhân dân tự đầu tư phát triển sản xuất.

Bình quân trong 5 năm gần đây, tốc độ thu nhập bình quân đầu người huyện Kinh Môn đạt hơn 40 triệu đồng/người/năm. Từ nay đến năm 2020, tỉnh Hải Dương phấn đấu hỗ trợ trực tiếp theo cơ chế đặc thù cho các xã sắp đạt chuẩn, đồng thời quan tâm hỗ trợ những xã khó khăn, có số tiêu chí nông thôn mới đạt thấp trong tỉnh để những xã này có điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình.

create

Hương Giang - Phan Nam (Ban Thời sự) / vtv.vn