• youtube
  • facebook

Truy tìm tung tích nạn nhân

Cơ quan Cảnh sát đ.iều tr.a Công an huyện Cẩm Giàng phát đi thông báo tr.uy t.ìm tung tích n.ạn nhân t.ử v.o.ng tại bãi cỏ Công ty TNHH Đại Dương, thuộc thôn Cao Xá, xã Cao An (Cẩm Giàng).

Cơ quan Cảnh sát đi.ều t.ra Công an huyện Cẩm Giàng đang x.ác minh vụ người đàn ông t.ử v.o.n.g chưa rõ nguyên nhân, chưa rõ tung t.ích n.ạn nhân xảy ra hồi 7 giờ 30 ngày 30.10.2019 tại bãi cỏ Công ty TNHH Đại Dương, thuộc thôn Cao Xá, xã Cao An (Cẩm Giàng).

N.ạn nhân nam cao khoảng 1,68 m, tóc ngắn, phớt bạc, răng x.ỉn ố vàng, 3 răng hàm trên (răng số 1,2 bên trái và số 1 bên phải) là răng g.iả, thể trạng g.ầy y.ếu, k.hông mặc quần áo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng thông báo và đề nghị Công an các tỉnh, thành phố trong cả nước, công an các địa phương trong tỉnh tiến hành r.à s.oát để sớm phát hiện t.ung tí.ch n.ạn nhân. Ai là nhân thân của n.ạn nhân liên hệ Công an huyện Cẩm Giàng để giải quyết vụ việc.

create

PV / baohaiduong.vn