• youtube
  • facebook

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình 39 người thiệt mạng trong xe container

Vụ 39 người t.ử v.ong ở Anh, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia buồn, động viên các gia đình nạn nhân vụ th iệt m ạng trong container

Trong thư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời ch ia b uồn s âu s ắc nhất tới gia đình các n ạn nh ân trong vụ 39 người th   iệt m   ạng trên xe container tại Anh. Bên cạnh đó, Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam  mạnh mẽ những hành v i m ua b án người, đưa người ra nước ngoài b ất h ợp ph  áp và k êu g ọi các quốc gia trong khu vực và trên thế giới tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, kiên quyết phòng, chống tận gốc loại t ội ph ạm đặc biệt ng  uy h   iểm này, không để tái diễn.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đ   ánh gi   á cao các cơ quan chức năng phía Anh đã ph  ối hợp ch  ặt ch  ẽ với các cơ quan chức năng Việt Nam trong quá trình xử lý vụ việc này; trân trọng cảm ơn những người dân Anh, kiều bào ta ở Anh và các nước trên thế giới đã quan tâm, chia sẻ, bày tỏ lòng t   iếc th  ương đối với các n  ạn nh  ân trong vụ việc này.

Liên quan tới vụ việc 39 người th  iệt mạ  ng trong xe container tại Anh, sau một thời gian tích cực kiểm tra, so sánh đặc điểm nhận dạng cá nhân, đến 20h ngày 7/11/2019, Bộ Công an Việt Nam và cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh đã x  ác đ  ịnh 39 n  ạn nh  ân thi  ệt m  ạng trong container ở Essex, Vương quốc Anh vào ngày 23/10/2019 đều là người Việt Nam. 39 nạn nhân này ở 6 tỉnh gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế.

Toàn văn Thư chia buồn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi gia đình các n  ạn nh  ân trong vụ 39 người th  iệt m ạng trên xe container tại Anh: 

Thay mặt Chính phủ, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới những bậc ông bà, cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, con cháu, người thân của các nạn nhân đã thiệt mạng tại nước Anh xa xôi. Đây không chỉ là nỗi đau thương v  ô h  ạn của gia đình người th  iệt m  ạng mà cũng là nỗi đa  u chung của cả cộng đồng, của từng trái tim người Việt và nhân dân thế giới.

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, các cơ quan, địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Anh để khẩn trương xử lý các vấn đề liên quan, x..ác đ   ịnh thông tin, danh tính n  ạn nh   ân, thực hiện các biện pháp bảo hộ cần thiết, sớm đưa các nạ  n nh  ân trở về với Tổ quốc, về với gia đình, người thân.

Chính phủ Việt Nam lên á  n m ạnh m ẽ những hành vi mua bán người, đưa người ra nước ngoài bất hợp pháp và kêu gọi các quốc gia trong khu vực và thế giới tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, kiên quyết phòng, chống tậ  n g  ốc loại tội ph  ạm đ  ặc biệ  t nguy hiểm này, không để tái diễn, sớm hoàn tất điều tra, truy tốt, xét xử để nghiêm trị những kẻ ph ạm tộ i.

Chính phủ Việt Nam đánh giá cao các cơ quan chức năng phía Anh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Việt Nam trong quá trình xử lý vụ việc này; trân trọng cảm ơn những người dân Anh, kiều bào ta ở Anh và các nước trên thế giới đã quan tâm, chia sẻ, bày tỏ lòng   ti  ếc th  ương đối với các nạn nhân trong vụ việc này.

Với lòng t   iếc th ương v  ô h  ạn, Tôi xin chia sẻ mấ  t m  át to lớn này với gia đình các n  ạn nh  ân và đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, người dân địa phương và cả nước chia sẻ, động viên, hỗ trợ để các gia đình n  ạn nh   ân sớm vượt qua nỗi đau thương không gì bù đắp được./.

Nguyễn Xuân Phúc

create

PV / vtv.vn