• youtube
  • facebook

THÔNG BÁO: Nam Sách có Chủ tịch UBND huyện mới

Đồng chí Lê Quang Thụ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Nam Sách.

Ngày 10/10, HĐND huyện Nam Sách khoá 19 nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp bất thường bầu đồng chí Lê Quang Thụ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy giữ chức Chủ tịch UBND huyện Nam Sách.

Đồng chí Bùi Văn Thăng, Bí thư Huyện ủy Nam Sách chúc mừng đồng chí Lê Quang Thụ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Nam Sách

Đồng chí Bùi Văn Thăng, Bí thư Huyện ủy Nam Sách chúc mừng đồng chí Lê Quang Thụ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Nam Sách

Kỳ họp cũng đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Bùi Văn Thăng do chuyển công tác giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Nam Sách.
 

create

Ngọc Hùng / baohaiduong.vn