• youtube
  • facebook

THÔNG BÁO: Lịch cắt điện ngày mai 10/11 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Mọi người cập nhật thông tin xã, huyện có lịch cắt điện để có thể chủ động hơn trong sinh hoạt sản xuất.

Lịch cắt điện cụ thể như sau:

create

PV / Tin Nhanh Online