• youtube
  • facebook

THÔNG BÁO: Lịch cắt điện ngày 23/10 đến 27/10 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Mọi người cập nhật thông tin xã, huyện có lịch cắt điện để có thể chủ động hơn trong sinh hoạt sản xuất.

Ngày 23/10/2019

Ngày 25/10/2019

Ngày 26/10/2019

Ngày 27/10/2019

create

PV / Tin Nhanh Online