• youtube
  • facebook

THÔNG BÁO: Lịch cắt điện ngày 19 - 24/5 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Người dân cập nhật thông tin xã, huyện có lịch cắt điện để có thể chủ động hơn trong sinh hoạt sản xuất.

Ngày 19/5

Ngày 20/5

Ngày 22/5

Ngày 24/5

create

PV / Tin Nhanh Online

Nguồn: http://dlhaiduong.evn.com.vn/d4/news/LICH-CAT-DIEN-TUAN-21-NAM-2020-TU-1852020-DEN-2452020-9-4200.aspx