• youtube
  • facebook

THÔNG BÁO: Lịch cắt điện ngày 11/10 đến 13/10 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Mọi người cập nhật thông tin xã, huyện có lịch cắt điện để có thể chủ động hơn trong sinh hoạt sản xuất.

Ngày 11/10/2019

Ngày 12/10/2019

Ngày 13/10/2019

create

PV / Tin Nhanh Online