• youtube
  • facebook

Sau sáp nhập, Hải Dương giảm khoảng 600 cán bộ, công chức cấp xã

Theo Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021, sau khi sắp xếp, sáp nhập, Hải Dương sẽ giảm khoảng 600 cán bộ, công chức.

Ngày 21.9, Hội đồng thẩm định của Bộ Nội vụ đã nhất trí thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương Phạm Mạnh Hùng, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện của tỉnh là 12 đơn vị (10 huyện và 2 thành phố). Trong giai đoạn 2019 – 2021, trên địa bàn tỉnh Hải Dương không có đơn vị hành chính cấp huyện phải sắp xếp, do không có đơn vị nào đạt dưới 50% cả 2 tiêu chuẩn. Số lượng đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh là 264 đơn vị (220 xã; 31 phường và 13 thị trấn). Trong đó, số đạt cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số là 16 đơn vị (16 phường); số chưa đạt 50% cả hai tiêu chuẩn là 26 xã, 1 thị trấn. Trong số này, xã Kênh Giang, thị xã Chí Linh (nay là TP Chí Linh) đã thực hiện sắp xếp.

Theo đề án, Hải Dương sẽ thực hiện sắp xếp 55 đơn vị hành chính cấp xã tại 11 huyện, thành phố, gồm: 27 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp; 22 đơn vị có liên quan liền kề; 6 đơn vị thuộc diện khuyến khích sắp xếp. Có 15 đơn vị thực hiện nhập 3 đơn vị thành 1 đơn vị hành chính mới, 40 đơn vị thực hiện nhập 2 đơn vị thành 1 đơn vị hành chính mới, giảm 30 xã. 

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, các đơn vị hành chính trực thuộc của các huyện, thành phố đều đảm bảo theo quy định. Đối với các huyện, thành phố không bảo đảm 100% cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số theo quy định, UBND tỉnh sẽ xem xét, sắp xếp vào giai đoạn 2022- 2030.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Anh Cương cho biết, ngay khi có chủ trương của Trung ương, cấp ủy, chính quyền trong tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo quyết liệt, chủ động sáp nhập xã Kênh Giang và Văn Đức (TP Chí Linh); có 6 xã chủ động đề xuất sáp nhập. Toàn tỉnh sẽ giảm 30 xã, trung bình mỗi xã giảm từ 21 đến 23 cán bộ, công chức, như vậy sẽ giảm khoảng 600 cán bộ, công chức; giúp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước trong tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thẩm định nêu rõ, Hải Dương đã có các phương án bố trí cán bộ, công chức, viên chức dôi dư phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Đồng chí giao Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) phối hợp với Sở Nội vụ Hải Dương tiếp thu, hoàn thiện Đề án theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

create

PV / TTXVN