• youtube
  • facebook

​Nam Sách sẽ sáp nhập 17 thôn dưới 200 hộ dân

Huyện Nam Sách chủ trương sẽ sáp nhập 17 thôn có quy mô dân số dưới 200 hộ dân, thay vì 5 thôn như dự kiến ban đầu.

Thực hiện đề án sắp xếp, sáp nhập thôn, khu dân cư của UBND tỉnh, đến nay huyện Nam Sách đã hoàn thành việc lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và triển khai đề án tới các xã, thị trấn. 

Qua rà soát, đánh giá và căn cứ tình hình thực tế, huyện chủ trương sẽ sáp nhập 17 thôn có quy mô dân số dưới 200 hộ dân, thay vì 5 thôn như dự kiến ban đầu. Các xã có nhiều thôn sáp nhập nhất là An Lâm (6 thôn), Phú Điền (3 thôn)... Đồng thời, chia tách thôn An Điền, xã Cộng Hòa do dân số quá đông (hơn 1.800 hộ). 

Tới đây, UBND huyện sẽ chỉ đạo các xã có thôn thuộc diện sáp nhập triển khai xây dựng đề án; dự kiến xong trước ngày 25/2/2019.
 

create

Ngọc Hùng / baohaiduong.vn