• youtube
  • facebook

Không quyên góp hoặc mua vé xem nghệ thuật để ủng hộ nạn nhân tai nạn giao thông

Ban An toàn giao thông tỉnh không có chủ trương và không chỉ đạo các cơ quan thành viên quyên góp hoặc mua vé xem biểu diễn nghệ thuật.

Hiện nay, có một số người đến các cơ quan, đơn vị nói là thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố đề nghị quyên góp hoặc mua vé xem biểu diễn nghệ thuật.  Họ cho biết số kinh phí huy động được sẽ dùng để ủng hộ các nạn nhân tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Được biết, Ban An toàn giao thông tỉnh không có chủ trương và không chỉ đạo các cơ quan thành viên quyên góp hoặc mua vé xem biểu diễn nghệ thuật. 
 

create

PV / baohaiduong.vn