• youtube
  • facebook

Hỗ trợ thi công đường dây 220kV Nhiệt điện Hải Dương – Trạm 500kV Phố Nối

Ngày 2/12, huyện Kim Thành (Hải Dương) đã tổ chức hỗ trợ thi công kéo đường dây 220kV Nhiệt điện Hải Dương – Trạm 500kV Phố Nối đoạn qua thôn Vũ Xá, xã Thượng Vũ, đoạn từ vị trí cột 16 đến cột 19.

Khu vực được hỗ trợ thi công kéo đường dây tại thôn Vũ Xá, xã Thượng Vũ ngày 2/12. Ảnh: Mạnh Minh-TTXVN

Theo UBND huyện Kim Thành, có 13 hộ dân thuộc thôn này nằm trong hành lang an toàn đường dây 220kV Nhiệt điện Hải Dương – Trạm 500kV Phố Nối tuy đã ký nhận tiền bồi thường hỗ trợ nhưng vẫn không đồng ý cho đơn vị thi công triển khai thi công. Đến ngày 2/12, có 5 hộ dân đã đồng tình và còn 8 hộ không tình.

 

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư huyện Kim Thành và UBND xã Thượng Vũ cho biết trước đó đã nhiều lần tuyên truyền, vận động, giải thích nhưng các hộ dân vẫn không hợp tác. Các hộ dân chưa đồng tình và tiếp tục đề nghị tăng mức hỗ trợ bồi thường ngoài chính sách của Nhà nước quy định, dẫn đến khó khăn cho đơn vị thi công triển khai.
Dự án đường dây 220kV Nhiệt điện Hải Dương – Trạm 500kV phố Nối được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia phê duyệt đầu tư từ tháng 11/2018. Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải khu vực Đông Bắc và hệ thống điện miền Bắc, là dự án cấp bách nhằm giải tỏa công suất Nhà máy Nhiệt điện Hải Dương, tăng cường mối liên kết mạch vòng giữa các khu vực trong hệ thống điện, tăng cường độ vận hành an toàn và ổn định cho hệ thống điện Quốc gia.
Tại Hải Dương, dự án đi qua địa phận các huyện: Kim Thành, Gia Lộc, Cẩm Giàng, Thanh Hà, Tứ Kỳ và thị xã Kinh Môn, thành phố Hải Dương với 184 vị trí cột, với chiều dài tuyến là 53,83km. 
Dự kiến, thời gian hỗ trợ thi công là 10 ngày./.

create

Mạnh Minh / bnews.vn

Nguồn: https://bnews.vn/ho-tro-thi-cong-duong-day-220kv-nhiet-dien-hai-duong-tram-500kv-pho-noi/270583.html