• youtube
  • facebook

Hàng nghìn du khách về dự lễ cáo yết xin mở hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc

Năm nay, lễ cáo yết trùng với ngày nghỉ nên du khách về dự lễ đông hơn hẳn mọi năm.

Các đại biểu làm lễ dâng hương 

Các đại biểu làm lễ dâng hương 

Người dân hành lễ trước sân nhà Bạc

Người dân hành lễ trước sân nhà Bạc

Trong buổi sáng diễn ra lễ cáo yết, khu di tích Kiếp Bạc đón 20.000 lượt khách

Trong buổi sáng diễn ra lễ cáo yết, khu di tích Kiếp Bạc đón 20.000 lượt khách

Du khách hành hương về đền Kiếp Bạc  

Du khách hành hương về đền Kiếp Bạc  

 

create

Huyền Anh / baohaiduong.vn