• youtube
  • facebook

Hải Dương: Việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông là cần thiết

Đó là nhấn mạnh của ông Nguyễn Dương Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tại phiên họp thường kỳ tháng 12/2018 của UBND tỉnh Hải Dương vừa diễn ra.

Tại phiên họp, UBND tỉnh Hải Dương đã nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo Tờ trình về việc phê duyệt Đề án Tổ chức, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập giai đoạn 2018-2021.

Theo báo cáo, năm học 2017-2018 toàn tỉnh có 280 trường mầm non, 283 trường tiểu học, 272 trường trung học cơ sở, 41 trường trung học phổ thông, 12 Trung tâm GDNN – GDTX và 01 Trung tâm GDTX cấp tỉnh. Tuy nhiên, một số đơn vị hành chính cấp xã có quy mô dân số nhỏ nên các cơ sở giáo dục trên địa bàn cũng có quy mô nhỏ, các trường THCS và tiểu học còn gặp tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ.

Theo đó, Đề án đề ra mục tiêu đến năm học 2020-2021, giảm 10% số trường mầm non, phổ thông công lập so với năm 2015. Đồng thời hình thành các trường phổ thông nhiều cấp học hoặc liên trường; đảm bảo cơ bản mỗi đơn vị hành chính cấp xã có 1 trường mần non công lập; mỗi đơn vị hành chính cấp huyện có 1 trường THCS chất lượng cao; 2 trường THPT (trường hợp đặc biệt có thể có 3 trường) do ngân sách nhà nước đảm bảo, tỉnh có 01 trường THPT chuyên. Tổng cộng giai đoạn 2018-2021 giảm 88 trường.

Một phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh Hải Dương.

Qua nghe báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, ông Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cơ bản nhất trí với các nội dung trong Đề án.

Theo đó, ông Thái nhấn mạnh, việc tổ chức, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập là cần thiết nhằm từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở đó, người đứng đầu UBND tỉnh Hải Dương đề nghị các địa phương cần xem xét, rà soát lại cơ sở vật chất, số lượng học sinh từng cấp học để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo sát thực, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục.

Đồng thời, ông Nguyễn Dương Thái cũng đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện Đề án, xem xét lộ trình, thời gian thực hiện cho phù hợp.

Cũng tại phiên họp, UBND tỉnh Hải Dương cũng đã thảo luận, tham gia ý kiến và đồng ý với các báo cáo, tờ trình của Sở Tài nguyên Môi trường về việc tham mưu một số nội dung liên quan đến thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể của UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương; đề nghị phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất ở làm cơ sở tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án khu dân cư thương mại và chợ Phú Lộc, thuộc xã Cẩm Vũ huyện Cẩm Giàng.

Về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái cũng cơ bản nhất trí với các tờ trình của Sở Tài chính về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại vị trí quy hoạch điểm dân dân cư mới tại một số địa phương trên địa bàn các huyện Thanh Miện, Nam Sách, Tứ Kỳ, Bình Giang và thị xã Chí Linh.

 

create

Văn Huy / Tuổi Trẻ TĐ