• youtube
  • facebook

Hải Dương: Đề nghị phong tặng danh hiệu nghệ nhân tiểu thủ công nghiệp

Sở Công Thương tỉnh Hải Dương đề nghị UBND tỉnh Hải Dương xem xét, quyết định phong tặng danh hiệu nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp (TTCN) năm 2018 cho 12 cá nhân.

Theo Sở Công thương tỉnh Hải Dương, thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh Hải Dương về bình xét và phong tặng danh hiệu nghệ nhân nghề TTCN tỉnh Hải Dương năm 2018, Sở này đã tích cực tuyên truyền và hướng dẫn các doanh nghiệp, làng nghề thực hiện Kế hoạch bình xét phong tặng danh hiệu nghệ nhân nghề TTCN tỉnh Hải Dương năm 2018.

Trong thời gian triển khai thực hiện, Sở Công Thương đã tiếp nhận 13 hồ sơ của doanh nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh; trong đó: Thành phố Hải Dương (3 hồ sơ), huyện Nam Sách (5 hồ sơ), huyện Tứ Kỳ (2 hồ sơ), huyện Cẩm Giàng (1 hồ sơ), huyện Ninh Giang (1 hồ sơ) và huyện Bình Giang (1 hồ sơ).

Sản phẩm gốm Chu Đậu.

Đối với ngành nghề, lĩnh vực hoạt động gồm có: Vẽ trang trí trên sản phẩm gốm, sứ (5 hồ sơ); Thêu ren (2 hồ sơ); Thi công xây dựng nhà gỗ theo lối cổ xưa (01 hồ sơ); Kim Hoàn (01 hồ sơ); Ngõa đình, chùa (02 hồ sơ); Mộc đình, chùa (02 hồ sơ).

Sở Công thương Hải Dương cho biết, ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ của các doanh nghiệp, làng nghề, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3162/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 về thành lập Hội đồng thẩm định, xét phong tặng danh hiệu nghệ nhân nghề TTCN tỉnh Hải Dương năm 2018. Ngày 24/10/2018, Hội đồng thẩm định đã tổ chức họp bình xét phong tặng danh hiệu nghệ nhân nghề TTCN tỉnh Hải Dương năm 2018 cho 12 cá nhân.

Theo đó, Sở Công thương đề nghị UBND tỉnh Hải Dương xem xét, quyết định phong tặng danh hiệu nghệ nhân nghề TTCN năm 2018 cho 12 cá nhân, gồm: 4 nghệ nhân vẽ trang trí sản phẩm gốm, sứ của Công ty CP Gốm Chu Đậu, 2 nghệ nhân thêu ren của Làng nghề Xuân Nẻo, 1 nghệ nhân thi công xây dựng nhà gỗ theo lối cổ xưa của Công ty TNHH MTV Gỗ Thành Đạt; 1 nghệ nhân kim hoàn của HTX mỹ nghệ kim hoàn truyền thống Châu Khê; 2 nghệ nhân mộc đình của Làng nghề Cúc Bồ và Công ty TNHH tu bổ di tích Thanh Bình; 2 nghệ nhân Ngõa đình, chùa của Công ty TNHH tu bổ di tích Thanh Bình và Công ty TNHH Thành Đông.

 

create

Văn Huy / Tuổi Trẻ TĐ