• youtube
  • facebook

Hải Dương: Công bố quyết định thành lập Trung tâm Đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh

Sáng 16.8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố quyết định của UBND tỉnh thành lập Trung tâm Đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh.

Lãnh đạo Sở Nội Vụ trao quyết định của UBND tỉnh thành lập Trung tâm Đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh

Lãnh đạo Sở Nội Vụ trao quyết định của UBND tỉnh thành lập Trung tâm Đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh

Trung tâm được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị là Trung tâm Đào tạo, huấn luyện thể thao tỉnh, Trung tâm Bóng bàn tỉnh và Trung tâm Đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể thao dưới nước tỉnh. Trung tâm có 5 phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Đào tạo và quản lý vận động viên, Tập huấn thi đấu, Hành chính - tổng hợp, Kế hoạch - tài chính và Trạm Y tế.

Trung tâm có chức năng đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao và tổ chức tập huấn các đội tuyển thể thao của tỉnh tham gia thi đấu các giải thể thao; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho hoạt động thể dục thể thao quần chúng; bồi dưỡng nghiệp vụ cho huấn luyện viên, hướng dẫn viên, cán bộ quản lý, trọng tài làm công tác thể dục thể thao trong tỉnh...

create

Tiến Mạnh / baohaiduong.vn