• youtube
  • facebook

Hải Dương: 6 huyện, thành phố hết d ịch tả lợn châu Phi

Đến nay, toàn tỉnh đã có 214 trong tổng số 255 xã, phường, thị trấn thuộc 12 huyện, thành phố công bố hết dị ch tả lợn châu Phi (DTLCP).

Tất cả các xã, phường, thị trấn ở 5 huyện Gia Lộc, Cẩm Giàng, Thanh Hà, Tứ Kỳ, Kinh Môn và TP Hải Dương đều công bố hết dị ch hoặc các ổ dịc h đã qua 30 ngày.

Theo Chi cục Thú y tỉnh, DTLCP đã từng bước được kiểm soát, tổng đàn lợn và mật độ nuôi đã giảm mạnh, số lượng lợn tiêu hủy đã giảm còn khoảng 30 con/ngày (trước đây có thời điểm tiêu hủy trên 4.000 con/ ngày). Chi cục khuyến cáo các trang trại chưa bị dịc h tiếp tục thực hiện tốt biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, tăng cường chăm sóc đàn lợn, bảo vệ đàn lợn nái nhằm cung cấp con giống để khôi phục chăn nuôi sau khi đủ điều kiện nuôi tái đàn. Các hộ chăn nuôi đã bị dị ch cần cải tạo chuồng trại, tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng nhằm tiêu diệt mầm bệnh; không nhập lợn giống vào nuôi...
 

create

Trần Hiền / baohaiduong.vn