Đến năm 2020, diện tích đất nông nghiệp của Hải Dương giảm 4.855 ha

Đến năm 2020, toàn tỉnh có 93.565 ha đất nông nghiệp (chiếm 56,5% tổng diện tích tự nhiên, giảm 4.855ha so với cuối năm 2015).

Theo quy hoạch sử dụng đất (SDĐ) đến năm 2020 và kế hoạch SDĐ 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Hải Dương đã được Chính phủ phê duyệt, đến năm 2020, toàn tỉnh có 93.565 ha đất nông nghiệp (chiếm 56,5% tổng diện tích tự nhiên, giảm 4.855ha so với cuối năm 2015), 71.744ha đất phi nông nghiệp (chiếm 43,32%, tăng 4.989 ha), 290 ha đất chưa sử dụng (chiếm 0,17%, giảm 134 ha).

Ảnh minh họa. Nguồn: baohaiduong.vn

Ảnh minh họa. Nguồn: baohaiduong.vn

Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có SDĐ cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch SDĐ đã được duyệt; việc xây dựng, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch SDĐ phải thống nhất chặt chẽ từ cấp tỉnh đến cấp xã; có giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực khác đáp ứng vốn đầu tư thực hiện phương án quy hoạch, kế hoạch SDĐ.

UBND tỉnh phải xác định ranh giới, công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực giữ nhiều đất trồng lúa. Chủ động thu hồi đất theo quy hoạch và kế hoạch, ưu tiên cho người bị thu hồi đất được giao đất hoặc mua nhà trên diện tích đất đã thu hồi mở rộng theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh việc đấu giá quyền SDĐ, đấu thầu dự án có SDĐ; quản lý SDĐ theo đúng quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt.
 

VT / baohaiduong.vn

Từ khóa: dat nong nghiep dat nong nghiep hai duong

Tin nổi bật
Tin mới nhất
tin tuc