• youtube
  • facebook

Cống Cầu Xe, An Thổ bị nhiễm mặn cao nhất trong nhiều năm

Độ mặn cao nhất đạt tới 4 phần nghìn, vượt mức cho phép nhiều lần.

Độ mặn cao nhất đo được ở cống Cầu Xe đạt tới 4 phần nghìn, vượt mức cho phép nhiều lần

Độ mặn cao nhất đo được ở cống Cầu Xe đạt tới 4 phần nghìn, vượt mức cho phép nhiều lần

Theo Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) Bắc Hưng Hải, khoảng 1 tuần nay, cống Cầu Xe ở xã Quang Trung và cống An Thổ ở xã Hà Thanh (cùng ở huyện Tứ Kỳ) bị nhiễm mặn nghiêm trọng.

Độ mặn cao nhất đạt tới 4 phần nghìn, vượt mức cho phép nhiều lần. Nếu sử dụng nguồn nước nhiễm mặn này để đổ ải sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây lúa. Năm nay, xâm nhập mặn xảy ra sớm và độ mặn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Trước mức độ nhiễm mặn nghiêm trọng tại cống Cầu Xe và An Thổ, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải đã yêu cầu đóng cửa cống, ngừng lấy nước ngược; yêu cầu đơn vị quản lý trực tiếp theo dõi sát tình hình nhiễm mặn tại các cửa cống, kiểm tra kỹ độ mặn trước khi mở cửa cống lấy nước, tuyệt đối không đưa nước nhiễm mặn vào hệ thống.

create

Trần Hiền / baohaiduong.vn