• youtube
  • facebook

Chùm ảnh: Thanh Hà vào vụ thu hoạch vải thiều chín sớm

Từ nhiều năm trở lại đây, huyện Thanh Hà (Hải Dương) trồng các giống vải chín sớm, cho năng suất chất lượng cao và đặc biệt cho thu hoạch sớm hơn từ 25 đến 30 ngày so với vải chính vụ.

Thu hoạch vải thiều chín sớm tại hộ gia đình ông Nguyễn Văn Đệnh, thôn Phúc Giới, xã Thanh Quang. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Thu hoạch vải thiều chín sớm tại hộ gia đình ông Nguyễn Văn Đệnh, thôn Phúc Giới, xã Thanh Quang. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Thu hoạch vải thiều chín sớm tại hộ gia đình ông Nguyễn Văn Đệnh, thôn Phúc Giới, xã Thanh Quang. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Đóng thùng xốp bảo quản sản phẩm vải chín sớm xuất khẩu ở một cơ sở thu mua tại xã Thanh Quang. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Đóng thùng xốp bảo quản sản phẩm vải chín sớm xuất khẩu ở một cơ sở thu mua tại xã Thanh Quang. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

: Quả vải tươi được rửa sạch và bảo quản làm mát trước khi đóng thùng xốp trong một cơ sở thu mua tại xã Thanh Quang. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Đóng thùng xốp bảo quản sản phẩm vải chín sớm xuất khẩu ở một cơ sở thu mua tại xã Thanh Quang. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Đóng thùng xốp bảo quản sản phẩm vải chín sớm xuất khẩu ở một cơ sở thu mua tại xã Thanh Quang. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Thu hoạch vải thiều chín sớm tại hộ gia đình ông Nguyễn Văn Đệnh, thôn Phúc Giới, xã Thanh Quang. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Thu hoạch vải thiều chín sớm tại hộ gia đình ông Nguyễn Văn Đệnh, thôn Phúc Giới, xã Thanh Quang. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Đóng thùng xốp bảo quản sản phẩm vải chín sớm xuất khẩu ở một cơ sở thu mua tại xã Thanh Quang. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Vải thiều chín sớm hiện có giá bán từ 37.000-56.000 đồng/kg tùy loại. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

create

PV / TTXVN

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/photo-thanh-ha-vao-vu-thu-hoach-vai-thieu-chin-som/640979.vnp