• youtube
  • facebook

Các dự án trên “đất vàng” TP Hải Dương sẽ triển khai ra sao?

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản vừa kết luận về triển khai các dự án trên “đất vàng” trung tâm thành phố Hải Dương.

UBND tỉnh Hải Dương vừa có thông báo kết luận của ông Lưu Văn Bản – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về triển khai các dự án trên “đất vàng” Trung tâm thành phố liên quan đến Nhà máy Sứ, Nhà máy Bơm và Nhà máy Xay.

Trước đó, tại cuộc họp, UBND thành phố Hải Dương đã báo cáo về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị khi triển khai các dự án trong trung tâm thành phố liên quan tới Nhà máy Sứ, Nhà máy Bơm, Nhà máy Xay.

Ông Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hải Dương chủ trì cuộc họp 

Hai giai đoạn xây dựng dự án trên “đất vàng” Nhà máy Sứ Hải Dương

Liên quan đến triển khai dự án khu vực Nhà máy Sứ Hải Dương, lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương thống nhất trên cơ sở Quy hoạch chi tiết 1/500 sẽ đề xuất phương án triển khai phần diện tích quy hoạch 8,2 ha, phần còn lại liên quan đến các nút giao sẽ giao thành phố triển khai để chỉnh trang đô thị.

Việc đầu tư xây dựng khu trung tâm phường Phạm Ngũ Lão (TP Hải Dương) – khu vực 1 liên quan đến Nhà máy Sứ Hải Dương, trên cơ sở phạm vi, diện tích quy hoạch Khu đô thị trung tâm phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương – Khu vực 1 đã được UBND tỉnh phê duyệt, UBND tỉnh Hải Dương thống nhất phân kỳ đầu tư hai giai đoạn.

Cụ thể, giai đoạn 1, đầu tư tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, Trường Mầm non Hoa Sứ và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch khu vực Nhà máy Sứ, Công ty cổ phần phát hành sách Hải Dương.

Dự án này có diện tích 83.680,3 m2 bao gồm toàn bộ phần diện tích đất Nhà máy Sứ và đường vào khu tái định cư, đất Công ty cổ phần phát hành Sách, không bao gồm đất 18 hộ dân, đất Trường Mầm non Hoa Sứ. Trong đó, diện tích khu tái định cư là 8.279m2.

Nguồn vốn thực hiện từ vốn đầu tư công do ngân sách tỉnh hỗ trợ. Chủ đầu tư thực hiện dự án: UBND thành phố Hải Dương.

Khu "đất vàng" Nhà máy Sứ Hải Dương. 

Giai đoạn 2 sẽ triển khai thực hiện đồng thời 2 dự án. Theo đó, tổ chức đấu giá đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị trung tâm phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương – Khu vực 1 và Đầu tư xây dựng các nút giao giữa Khu đô thị trung tâm phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương - Khu vực 1 với các khu vực lân cận.

Nguồn vốn thực hiện từ vốn đầu tư công - Ngân sách tỉnh hỗ trợ. Chủ đầu tư thực hiện dự án là UBND thành phố Hải Dương. UBND tỉnh Hải Dương giao UBND TP Hải Dương phối hợp Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đối với các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng hiện nay, đề xuất xem xét thực hiện tái định cư tại dự án đối với các hộ dân hiện có đất trong phạm vi dự án, đối với doanh nghiệp đang thuê đất thuộc phạm vi dự án, xem xét phương án bố trí tại khu vực toà nhà hỗn hợp thuộc dự án hoặc di dời đến vị trí phù hợp.

Hiện khu đất này, Nhà máy Sứ đang cho thuê hàng quán kinh doanh mặt đường Phạm Ngũ Lão. 

 

Thống nhất chấp thuận điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng Khu 1 - Diamond Land

Đối với việc đầu tư xây dựng Khu 1 thuộc Khu đô thị trung tâm thành phố Hải Dương (Diamond Land), UBND tỉnh Hải Dương thống nhất việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu 1 thuộc Khu đô thị trung tâm thành phố Hải Dương (Diamond Land).

Cụ thể, xác định rõ ranh giới, diện tích Khu 1 thuộc Khu đô thị trung tâm thành phố Hải Dương (Diamond Land) để phân kỳ đầu tư làm 2 khu (Khu A và Khu B).

Đối với khu vực phía Đông đường Nguyễn Trãi - Khu A, diện tích khoảng 6,06 ha (hiện trạng là khu đất Công ty cổ phần chế tại Bơm Hải Dương, Công ty bơm Ebara, Nhà máy Xay, Công ty Vinafood, Trung tâm xúc tiến thương mại và 17 hộ dân đang quản lý, sử dụng): cho phép điều chỉnh khu đất đã được quy hoạch là bãi xe thành khu đất ở tái định cư; bãi xe sẽ nghiên cứu phương án bố trí quy hoạch ngầm; đồng thời đề nghị Chính phủ cho phép không bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội. Nội dung này hiện đang báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh Hải Dương giao UBND thành phố Hải Dương phối hợp Văn phòng UBND tỉnh dự thảo Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

Sau khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý chủ trương. Trên cơ sở phạm vi, diện tích quy hoạch Khu đô thị trung tâm thành phố Hải Dương (Diamond Land), UBND tỉnh thống nhất phân kỳ đầu tư làm 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1, triển khai khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch đối với khu vực phía Đông đường Nguyễn Trãi - Khu A. Diện tích khoảng 6,06 ha (hiện trạng là khu đất Công ty cổ phần chế tại Bơm Hải Dương, Công ty bơm Ebara, Nhà máy Xay, Công ty vinafood, Trung tâm xúc tiến thương mại, không bao gồm 17 hộ dân phía Đông đường Nguyễn Trãi).

Nguồn vốn thực hiện từ vốn đầu tư công - Ngân sách tỉnh hỗ trợ. Chủ đầu tư thực hiện dự án: UBND thành phố Hải Dương.

Giai đoạn 2, tổ chức đấu giá đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu A thuộc Khu đô thị trung tâm thành phố Hải Dương (Diamond Land); diện tích 6,06 ha.

Giai đoạn 3, tổ chức giải phóng mặt bằng, di dời 257 hộ dân tại khu tập thể Bơm và tiếp tục triển khai Triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu B thuộc Khu đô thị trung tâm thành phố Hải Dương (Diamond Land); diện tích: 2,01 ha (sẽ triển khai thực hiện sau khi hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội Tạ Quang Bửu, thành phố Hải Dương, gồm 02 tòa nhà 15 tầng).

Trong đó, giao UBND thành phố Hải Dương tổ chức điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng đối với khu đất đã được quy hoạch là bãi xe thành đất ở tái định cư; bãi xe nghiên cứu phương án bố trí quy hoạch ngầm.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Giao thông vận tải và đơn vị liên quan hướng dẫn UBND thành phố Hải Dương điều chỉnh quy hoạch cục bộ đáp ứng tái định cư và hạ tầng giao thông bãi đỗ xe theo quy định của pháp luật; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép không bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội tại khu vực đề xuất đầu tư.

Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Hải Dương và các cơ quan liên quan thành lập Tổ công tác rà soát, tính toán giá trị còn lại, thời gian còn lại của các Doanh nghiệp: Công ty cổ phần chế tại Bơm Hải Dương, Công ty bơm Ebara, Nhà máy Xay, Công ty Vinafood, Trung tâm xúc tiến thương mại để làm cơ sở xây dựng phương án di dời. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/12/2022.

create

Hải Ninh / kienthuc.net.vn

Nguồn: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/cac-du-an-tren-dat-vang-tp-hai-duong-se-trien-khai-ra-sao-1780791.html