• youtube
  • facebook

Bình Giang: Chuẩn bị thêm 2 điểm cách ly tập trung

Huyện Bình Giang đã xây dựng phương án bố trí thêm 2 điểm cách ly tập trung tại trụ sở Trung tâm Y tế dự phòng huyện cũ và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện.

Ngoài điểm cách ly tập trung hiện có ở Trung tâm Y tế huyện (tại Bệnh viện Đa khoa huyện cũ), huyện Bình Giang đã xây dựng phương án bố trí thêm 2 điểm cách ly tập trung tại trụ sở Trung tâm Y tế dự phòng huyện cũ và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện. 

2 điểm này có khoảng 60 phòng, có thể cách ly từ 100-200 người. Huyện đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết bảo đảm thực hiện cách ly tập trung để phòng chống dịch.

Theo rà soát từ ngày 1-24.3, Bình Giang có 101 người từ nước ngoài trở về. Những người này đã khai báo y tế, thực hiện cách ly theo quy định. 
 

create

PV / baohaiduong.vn

Nguồn: https://www.baohaiduong.vn/y-te/binh-giang-chuan-bi-them-2-diem-cach-ly-tap-trung-131880