• youtube
  • facebook

8% số học sinh THPT được khảo sát có quan hệ tình dục

Qua khảo sát tại 24 trường THPT trên địa bàn tỉnh, có 270 học sinh (chiếm 32%) cho biết đã có người yêu, 67 học sinh đã quan hệ tình d.ục (chiếm 8%)...

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Qua khảo sát 840 học sinh tại 24 trường THPT trên địa bàn tỉnh bằng phiếu câu hỏi, có 270 học sinh (chiếm 32%) cho biết đã có người yêu, 67 học sinh đã quan hệ tình d.ục (chiếm 8%), 59 học sinh áp dụng các biện pháp tránh thai khi quan hệ tình d.ục (chiếm 7%). 50% số học sinh được khảo sát đồng ý với quan niệm có thể quan hệ tình d.ục trước hôn nhân nếu hai người đang chuẩn bị làm đám cưới, đã trưởng thành và lường trước được hậu quả.

Thông tin trên được nêu tại hội nghị báo cáo kết quả đánh giá thực trạng quan điểm của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ về con trai, con gái, tình trạng mất cân bằng giới tính và sức khỏe sinh sản, KHHGĐ ở vị thành niên, thanh niên trong tỉnh năm 2018 do Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh tổ chức ngày 30.7.

Kết quả khảo sát bằng phiếu câu hỏi ở 840 người là vợ hoặc chồng (từ 19-45 tuổi) tại 12 huyện, thành phố trong tỉnh cho thấy tỷ lệ thích và rất thích có con trai chiếm 58,5%, giảm 13,1% so với kết quả khảo sát năm 2013. Lý do muốn có con trai chủ yếu để nối dõi (chiếm 66%).

create

Thảo Nguyễn / baohaiduong.vn