• youtube
  • facebook

Thăm chùa Côn Sơn…dưới trăng

Côn Sơn là một danh thắng và di tích lịch sử đã in dấu sử sách từ cách nay bảy thế kỷ. Núi Kỳ Lân (tức Côn Sơn hay núi Hun) cao gần 200m, dài hơn 1km, có hình con sư tử khổng lồ, sau những năm tháng viễn du, về đây dừng chân, nhìn về phương Đông suy nghĩ.

Trên núi, chùa Côn Sơn Thiên Tư Phúc (gọi tắt là chùa Côn Sơn) được khởi dựng vào cuối thế kỷ thứ 13. Chùa từng có quy mô 83 gian, có tượng nghìn mắt nghìn tay, cửu phẩm liên hoa… Chùa hiện có kiến trúc kiểu chữ công, ngói mũi hài và đá tảng hoa sen là di tích thời Trần. Trong chùa có những tượng Phật cỡ lớn, cao tới 2-3m, 14 bia dựng từ thời Hậu Lê ở xung quanh chùa và tòa cửu phẩm liên hoa được phục chế và khánh thành đầu năm 2017…

Chùa Côn Sơn là điểm đến nổi bật của Hải Dương nhiều năm qua với số lượng du khách ngày một đông. Tuy nhiên, có lẽ để tận hưởng không khí thanh tịnh, khác biệt, du lịch đến chùa Côn Sơn vào buổi tối, nếu vào một đêm trăng, lại là một trải nghiệm hoàn toàn mới.

Tháp chuông huyền ảo

Tháp chuông huyền ảo

Tòa Cửu phẩm liên hoa mang đậm nét Phật giáo của Việt Nam

Tòa Cửu phẩm liên hoa mang đậm nét Phật giáo của Việt Nam

 Đầu rồng của Cửu phẩm liên hoa được phục chế với những nét trạm trổ công phu. 

Đầu rồng của Cửu phẩm liên hoa được phục chế với những nét trạm trổ công phu. 

create

MINH NHÃ / qdnd.vn