• youtube
  • facebook

Hải Dương có 20 bài thi THPT quốc gia đạt điểm 10

Hải Dương có 20 bài thi THPT quốc gia năm 2019 đạt điểm 10, nhiều hơn năm ngoái 9 bài.

Bảng thống kê điểm thi THPT quốc gia 2019 của Hải Dương

Bảng thống kê điểm thi THPT quốc gia 2019 của Hải Dương

Đây là kết quả thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo công bố sáng 16.7. Cũng như nhiều năm trước, môn giáo dục công dân tiếp tục có số lượng điểm 10 nhiều nhất với 13 bài, tiếp đến là ngoại ngữ 4 bài, lịch sử 2 bài và địa lý 1 bài.

Điểm cao nhất của các môn còn lại: toán học 9,8; hóa học, sinh học cùng đạt 9,75; vật lý 9,5; ngữ văn 9. Toàn tỉnh có 1.978 bài thi đạt từ 9 điểm trở lên, tăng 881 bài so với năm ngoái; 71.866 trong tổng số 112.012 bài thi đạt từ 5 điểm trở lên, chiếm 64,1%; 86 bài thi bị điểm liệt, giảm 31 bài so với năm trước.

Điểm trung bình các môn thi của tỉnh là 5,57, cao hơn 0,4 điểm so với năm ngoái.
 

create

Danh Trung / baohaiduong.vn