• youtube
  • facebook

Hải Dương: Hoàn thành sơ tuyển nghĩa vụ quân sự

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đến hết ngày 30/11, các huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018.

Thanh niên xã Quang Trung (Tứ Kỳ) tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự

Thanh niên xã Quang Trung (Tứ Kỳ) tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự

Tỷ lệ thanh niên tham gia khám sơ tuyển đạt trên 90% so với lệnh điều khám, trong đó trên 70% số thanh niên đạt tiêu chuẩn.

Nhiều địa phương có số thanh niên tham gia khám sơ tuyển cao như: Tứ Kỳ, Gia Lộc. Các địa phương đang tiếp tục tổ chức khám vét đối với những thanh niên chưa đến khám theo quy định; tăng cường tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự.

Từ ngày 1/12, các địa phương bắt đầu khám tuyển nghĩa vụ quân sự cấp huyện.

create

PV / baohaiduong.vn