• youtube
  • facebook

Vĩnh Lập (Thanh Hà) bội thu nước rươi thứ ba

Mấy ngày qua, người dân xã Vĩnh Lập, huyện Thanh Hà bước vào thu hoạch nước rươi tháng 11 âm lịch.

Đây đã là nước rươi chính vụ thứ 3 trong năm 2019. Theo người dân trong xã, so với 2 nước rươi tháng 9 và tháng 10 thì nước rươi tháng 11 cho sản lượng gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi. Mỗi sào khai thác rươi, người dân thu được từ 25-30 kg trong khi 2 nước rươi trước chỉ từ 15-20 kg.

Xã Vĩnh Lập có 50 ha đất bãi bồi ngoài sông Văn Úc với 60 hộ đang khai thác rươi, cáy. Ước tính cả năm 2019, mỗi sào khai thác rươi, người dân thu được khoảng 50 kg rươi, cao hơn khoảng 10 kg so với năm trước; tổng sản lượng ước đạt 65 tấn. Với giá bán từ 340.000 - 400.000 đồng/kg, người dân xã Vĩnh Lập thu lãi hơn 20 tỷ đồng.

 Xã Vĩnh Lập có 50 ha đất bãi bồi ngoài sông Văn Úc với 60 hộ đang khai thác rươi, cáy

 Xã Vĩnh Lập có 50 ha đất bãi bồi ngoài sông Văn Úc với 60 hộ đang khai thác rươi, cáy

create

Thành Chung / baohaiduong.vn